سایتهای پیش بینی با بالاترین ضریب

/
سایتهای پیش بینی با بالاترین ضرایب امروزه سایت های شرط بندی به اندازه ای گسترش یافته ا…

کتاب مربوط به شرط بندی

/
✍🏻 مصاحبه ای که باید بخوانید !! 🔸 استفورد وانگ یکی از معروف تر…

چگونه از حالت میزبانی تیم ها استفاده کنیم و بهترین پیش بینی را انجام دهیم ؟

/
برتری تیم ها در خانه خودشان در اکثر ورزش ها به عنوان یک حقیقت غیر قابل کتمان اس…

بررسی مسئله غیرقانونی بودن شرط بندی در ایران و عواقب آن

/
تعریف قانون اساسی از شرط بندی چیست؟ اصل شرط بندی در فقه اسلامی حرام و د…

بزرگ ترین میکسهای تاریخ شرط بندی یا سنگین ترین ضریبهای تاریخ شرط بندی

/
بدون شک اونایی که تو کار شرط بندی هستند بعضی اوقات به خیال پردازی در م…